Rekrutacja i selekcja pracowników na stałe.

Rekrutacja kandydatów jest przeprowadzana przez zespół doświadczonych konsultantów, a o jej przebiegu jesteście Państwo informowani na bieżąco. Czas rekrutacji jest uzależniony od rodzaju stanowiska oraz od ilości rekrutowanych pracowników.

W trakcie procesu poszukiwania kandydata, korzystamy z bazy danych zebranych kandydatów. Poszukujemy ich poprzez zamieszczanie ogłoszeń w prasie lub serwisie internetowym, współpracując z Urzędami Pracy oraz innymi organizacjami.

Korzyści:

 • oszczędność czasu i pieniędzy, włożonych w prowadzenie procesu rekrutacyjnego (opracowanie ogłoszeń, prowadzenie rozmów, testowanie i sprawdzanie referencji, badanie kompetencji )
 • stosujemy sprawdzone procedury rekrutacyjne
 • uzyskują Państwo pracowników, którzy nie wymagają długiego szkolenia lub przygotowania.
 • płatność za usługę następuje dopiero po skutecznym wyszukaniu zatrudnieniu nowego pracownika.
 • usługa nie kończy się tylko na zatrudnieniu pracownika, oferujemy Państwu także stałe konsultacje i bieżącą pomoc

Standardowy proces rekrutacji

ETAPY REKRUTACJI - OPIS:

 • Określenie profilu stanowiska pracy
 • Określenie nazwy stanowiska, jego miejsca w strukturze organizacyjnej oraz zadań zawodowych
 • Przygotowanie profilu idealnego kandydata
 • Określenie na podstawie opisu stanowiska pracy wymaganych cech i umiejętności kandydata
 • Emisja ogłoszeń
 • Zamieszczenie ogłoszeń w prasie i internecie
 • Wstępna selekcja napływających aplikacji
 • Analiza informacji z CV pod kątem ich zgodności z oczekiwaniami wymaganymi na danym stanowisku pracy
 • Wywiad telefoniczny
 • Preselekcja
 • Wywiad kompetencyjny, testy psychologiczne
 • Zbieranie informacji związanych z dotychczasowym doświadczeniem zawodowym kandydata oraz badanie jego predyspozycji zawodowych i osobowościowych
 • Sprawdzenie ewentualnych referencji
 • Sprawdzenie wiarygodności osoby/ firmy udzielającej referencji
 • Ocena poszczególnych aplikantów
 • Opis poszczególnych kandydatów w oparciu o posiadane kwalifikacje i cechy
 • Wyselekcjonowanie kandydatów i sporządzenie profilu każdego z nich
 • Wybór kandydatów o kwalifikacjach i cechach odpowiadających najlepiej wymaganiom pracodawcy i szczegółowy opis jego kompetencji
 • Przekazanie raportu rekrutacyjnego
 • Informacje dotyczące kandydatów