Agencja Pracy Tymczasowej zajmuje się wynajmowaniem pracowników. Jest to doskonałe rozwiązanie dla Państwa firmy w momencie, gdy stały Państwa pracownik tymczasowo nie może wypełniać swoich obowiązków, jest nieobecny, bądź gdy utrzymanie stanowiska pracy na stałe jest nieopłacalne.

Praca tymczasowa w systemie zastępstw czasowych, gdy pracownik stały jest nieobecny na skutek urlopu badz sytuacji losowych, a także z powodu wyjazdu bądź urlopu macierzyńskiego. Znacznie lepiej i wygodniej jest zatrudnić pracownika tymczasowego, niż dzielić obowiązki nieobecnego pracownika między pozostałych pracowników.

Praca tymczasowa jako forma sprawdzenia rzeczywistych umiejętności pracownika i jego przydatności na danym stanowisku. Po zakończeniu pracy tymczasowej na danym stanowisku pracodawca może zatrudnić pracownika na stałe, jeżeli tylko ten spełnił oczekiwania pracodawcy. Ta forma zatrudnienia daje możliwość zaprezentowania swoich umijętności, zdolności i wiedzy przez pracownika.
Możecie Państwo sprawdzić faktyczne umiejętności i predyspozycje pracownika do pracy na danym stanowisku, aby później zatrudnić go w swojej firmie.

Praca  tymczasowa jako możliwość krótko lub długotrwałego podniesienia poziomu zatrudnienia w Państwa firmie. Jest to korzystna forma, gdy potrzebujecie Państwo  zwiększyć zatrudnienie, dopasowując je do potrzeb firmy. Nie ponosicie wtedy Państwo kosztów utrzymania stałego miejsca pracy.
Praca tymczasowa jest popularna i korzystna szczególnie przy projektach produkcyjnych, marketingowych, innych pracach sezonowych.

Korzyści  dla Pracodawców:

 • Maja Państwo dokładnie tylu pracowników ile Państwo potrzebujecie
 • przejmujemy wszystkie obowiązki związane z rozliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń oraz sporządzaniem rozliczeń rocznych pracowników
 • umożliwiamy koncentrację na głównych celach działania Waszego przedsiębiorstwa,
 • unikacie państwo konieczności zatrudniania i pózniejszego zwalniania dodatkowych pracowników
 • nie ponosicie Państwo kosztów związanych ze zwalnianiem nieodpowiednich pracowników zatrudnionych na okres próbny.
 • profesjonalny dobór pracowników dla Państwa firmy
 • po wykonaniu określonych zadań przez personel tymczasowy dostają Państwo fakturę VAT.
 • nie martwią się Państwo rekrutacją pracowników, sprawdzeniem kwalifikacji, wypłacaniem wynagrodzeń
 • dobór i selekcja pracownika dla Państwa firmy jest procesem krótkotrwałym
 • wymiana pracownika na innego nie musi trwać dni lub tygodnie.W naszej bazie znajdują się  osoby które w każdej chwili mogą zastąpić zwalnianego pracownika
 • nasz pracownik tymczasowy może zjawić się w Państwa firmie już pierwszego dnia nieobecności Państwa pracownika stałego
 • system pracy czasowej jest również forma rekrutacji i selekcji pracowników.
 • po zakończeniu pracy przez pracownika tymczasowego istnieje możliwość zatrudnienia go przez Państwa na stałe.
 • zapewniamy stała kontrolę oraz uczestniczenie w podnoszeniu kwalifikacji przez pracowników