Określenie outsourcingu pochodzi z  języka angielskiego  i jest skrótem wyrażenia outside-resource-using, tzn. wykorzystanie zasobów zewnętrznych.

W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa działają na bardzo konkurencyjnym rynku. Nasze  usługi oparte są na nowoczesnych metodach outsourcingu który pozwala na osiąganie większej efektywności w organizacji a tym samym na obniżenie kosztów. Polega on na wydzielaniu ze struktury przedsiębiorstwa pewnych funkcji, zazwyczaj nie związanych ze statutową działalnością firmy, i zleceniu ich wyspecjalizowanym firmom. Przedsiębiorstwo stosujące outsourcing ma możliwość skupienia się na swoich podstawowych umiejętnościach  w celu zwiększania przewagi konkurencyjnej.

Oferujemy outsourcing funkcji w zakresie:

 • funkcji produkcyjnych
 • funkcji porządkowo- czystościowych
 • funkcji logistycznych i magazynowych
 • funkcji  sprzedaży, dystrybucji i serwisu
 • funkcji transportowych


Korzyści:

 • koncentracja na działalności kluczowej
 • obniżaniżenie  kosztów i poprawa ich struktury
 • zmniejszenie ryzyka zmian technologicznych
 • zwiększenie skuteczności i efktywności działania
 • dostęp do zewnetrzenego  know-how
 • redukcja struktury organizacyjnej
 • ograniczenie ryzyka ekonomicznego